Skip to content

LÆRENDE PARTNERSKABER

Lærende partnerskaber er en samlet betegnelse for samarbejder om undervisningstiltag mellem undervisning og kultur. Det kan f.eks. være mellem en skole og et museum. Eller mellem flere skoler og et museum, eller flere museer og en skole, eller en kommune og kulturinstitutioner, eller… 

Begrebet dækker bredt, og det kan eksistere mere eller mindre institutionaliseret, for en kortere eller længere periode, med en mere eller mindre fast målsætning osv.

Museumsformidling.dk har erfaringer fra flere slags lærende partnerskaber, og har stået som leder for et landsdækkende partnerskabsprojekt mellem skoler, kommuner og museer (Museet i den åbne skole) samt arbejdet med mindre partnerskaber, der også involverede arkiver. Museumsformidling.dk kan indgå i processer ud fra et kendskab til både undervisnings- og kulturinstitutionernes virkeligheder. 

Museumsformidling.dk kan rådgive, initiere og facilitere partnerskaber fra idé til resultat. Blandt ydelserne er etablering, sparring, forventningsafstemning, samarbejdsaftaler, ressourceafklaring, evaluering, følgeforskning, læringsdage, udgivelser, manualer m.m.