Skip to content

Udvidet cv

Udviklingskonsulent Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling / HistorieLab (2016 - 19)

Tilknyttet programmet Skole- og kulturarv. Bl.a. ansvarlig for gennemførelse af 8 partnerskabsprojekter over hele landet. Udvikling af undervisningsforløb til tv-serien Historien om Danmark. Gennemførelse af spørgeundersøgelse og rapporten Frivillighed på tyske og danske museer i Nordmus-regi /Interreg. Samt udvikling af feltet ’undervisning og partnerskaber mellem skoler og museer’.

Projektleder ”Museet i den åbne skole” (2014 – 16)

Udvikling af 16 læringsaktiviteter i lærende partnerskaber mellem skole, museum og kommune. De 16 delprojekter fordelte sig over hele landet. Projektet var et samarbejde mellem HEART, Nationalt netværk af skoletjenester, Skoletjenesten og HistorieLab. Projektet var forankret i HEART. Støttet af Kulturstyrelsen, Mærsk Skolefonden, Skoletjenesten og HistorieLab.

Formidlingschef for Museum Salling (2012 – 14)

Ansvar for formidling på Skive Museum, Spøttrup Borgmuseum, Fur Museum, Glyngøre Kulturstation samt en række andre destinationer. Udarbejdelse af manifest og vision for museet. Økonomiansvarlig for formidling og markedsføring. Personaleansvar for museets formidlingsinspektører, frontpersonale og praktisk tilsyn. Desuden ansvarlig for museets samlede udstillingsvirksomhed.

Leder af Center for Museumsundervisning for Region Midt og Nord (2009 – 12)

Projektansvarlig for etablering af center for undervisning på alle museer i regionerne Midt og Nord. Dannelse af faglige netværk, gennemførelse af bl.a. én international konference, tværfaglige seminarer og temadage. Gennemførelse af projektet Museum+Skole, Udvikling af undervisningsaktiviteter, sparring med museumsundervisere.

Formidlingschef for Herning Kunstmuseum / HEART (2007 – 09)

Ansvarlig for museets formidling- og undervisningsprofil. Omvisninger og undervisning i udstillinger, tilrettelæggelse af formidling af udstillinger. Medvirkede i processen af flytningen fra Herning Kunstmuseum (i Anglibygningen) til det nybyggede HEART – bl.a. indretningen af museets nye kreative værksted. Samarbejder med Herning Kommunes øvrige kulturinstitutioner (bl.a. Herning Bibliotekerne). Samarbejde med Ensemble MidtVest.

Musikformidler ved Ensemble MidtVest (2007 – 09)

Ansvarlig for udvikling af formidlingsaktiviteter i forbindelse med ensemblets virksomhed. Publikumsarrangementer, skoleaktiviteter, programlægning m.m. Samarbejde med HEART.

Pædagogisk medarbejder ved Skoletjenesten med ansvar for etablering af en musikafdeling. Siden 2004 souschef. (2001 – 06)

Etablering af en musikafdeling i Skoletjenesten. Samarbejder med DR, Det Kgl. Teater, Copenhagen Phil, Den Anden Opera, rytmiske spillesteder etc. Medvirkede i projektledelsen omkring Det Klingende Museum i samarbejde med Musikhistorisk Museum. Fra 2004 souschef med ansvar for Skoletjenestens pædagogiske udvikling.

Øvrig beskæftigelse:

Musikanmelder og journalist ved Berlingske Tidende.Siden 1990 som musikredaktør. (1987 – 2001)

Ekstern lektor ved Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Universitet.

Ekstern lektor vedMusikvidenskabeligt Institut, København.

Uddannelse:

Cand.mag. 1990: musik som hovedfag, kunsthistorie som bifag.

Studier ved Musikvidenskabeligt Institut, KøbenhavnsUniversitet og Kunsthistorisk Institut, Århus Universitet.

1982: Studier i Paris vedr. Erik Saties ballet Parade.

Bogudgivelser:

August Enna (Forlaget Multivers, 2018).

Symfoniske veje – Aarhus Symfoniorkester (Forlaget Hovedland, 2010).

De syngende drenge - Herning Kirkes Drengekor 1949-2009 (Poul Kristensens Forlag, 2009)

Lyt til Beethovens orkesterværker (Gyldendal, august 2004)

Lyt til Carl Nielsen (Gyldendal, august 2004)

Lyt til Brahms og Bruckner (Gyldendal, august 2004)

Gyldendals bog om klassisk musik (Gyldendal, 2003)

Musik er liv. Carl Nielsen – en biografi (Fisker & Schou, 2000)