Skip to content

Stor survey

  • større formidlingstiltag, der kan involvere eksterne samarbejdspartnere, over længere perioder (f.eks. satsning på nye it-formidlingsløsninger, større levendegørelsesevents, tværinstitutionelle projekter, profilering af formidlingstiltag).
  • flere institutioner
  • på baggrund af et oplæg og institutionens input udformer museumsformidling.dk en survey, gennemfører undersøgelsen, analyserer og præsenterer en rapport
  • prisniveau: 30.000 kr. (ekskl. moms)