Skip to content

PROJEKTER

De fleste museer, arkiver og kulturarvsteder er afhængige af projekter med ekstern finansiel støtte. Det gælder ikke mindst på formidlingsområdet. Store eller mindre projekter, lokale eller (inter)nationale, alene eller i partnerskaber. Der findes ikke én matrix for gennemførelse af et projekt, forholdene er forskellige, og ofte er det en god investering med rådgivning inden eller under processen.

museumsformidling.dk har erfaring på ledelsesniveau fra større nationale projekter, der har involveret museer, skoler, læreruddannelser, kommuner, CFU'er osv. Har indgående praktisk kendskab til de fleste projektredskaber og ved, hvornår og hvordan de kan anvendes alt efter projektets størrelse, karakter og ambitionsniveau.

museumsformiling.dk kan tilbyde rådgivning i forhold til f.eks.:

  • Idégenerering / fundraising / økonomi / tidsforbrug / forventningsafstemning
  • Gennemførelse / kommunikation
  • Evaluering / følgeforskning
  • Forankring / implementering