Skip to content

Sted, oplevelse, identitet

Museumsformidling.dk vil medvirke til at udvikle et område, der fremover vil få større og større betydning i museers og kulturarvssteders formidling: krydsfeltet mellem kulturarv, læring og oplevelsesøkonomi.

Museer eksperimenterer med samlinger og udstillinger. Monumenter og andre in situ seværdigheder rammesættes og designes på nye måder. Læring og oplevelse indgår ofte som en målsætning, sammen med inddragelse, hvor de besøgende skal gå fra at være brugere til at blive medproducenter af kulturarv. I Danmark er vi nået langt i at udvikle nye digitale og mixed-media fremstillings- og brugsformer til digital kultur. Men samtidig er der også en stor udfordring for kulturinstitutioner i at fastholde og udvikle identitet og et relevant indhold i de mange nye formidlings- og læringsformer. Derfor overskriften: Sted, oplevelse og identitet.

Der ligger et stort potentiale i at skabe nye formidlings- og inddragelsesformer, der kan skabe indhold, nytænkning og relevans i den digitale historie- og kulturarvsformidling. Muuseumsformidling.dk har arbejdet i dette felt og har som målsætning at bidrage til udvikling og videndeling.

Museumsformidling.dk vil i løbet af 2019 tage initiativ til indsamling af viden, afholdelse af arrangementer og etablering af netværk.