Skip to content

Museet som læringsrum

KURSUS

Formål: At deltagerne får inspiration og værktøjer til at anvende museer og kulturinstitutioner i undervisningen. Kurset henvender sig til alle museer, arkiver og kulturarvssteder.

Indhold: Ud fra en præsentation og diskussion af forskellige teoretiske indgange til eksterne læringsmiljøer generelt og museumsundervisning specifikt vil kurset fokusere på forskellige måder at bruge de såkaldte 'eksterne læringsrum' som tilbud til skolernes undervisning fra enkeltstående besøg over diverse samarbejdsformer til længerevarende lærende partnerskaber. Kurset henvender sig både til museumsundervisere og lærere.

Kurset vil inddrage deltagernes egne erfaringer på feltet gennem øvelser og munde ud i praktiske anbefalinger til, hvordan museerne kan tænkes ind i den daglige planlægning af undervisningen. Dette kursus er specielt rettet mod lærere i kulturfag i 4.-6. klasse.

Praktisk: Kurset finder sted lokalt f.eks. på museet, skolen eller kulturinstitutionen. Kursets varighed kan aftales (dog min. 2 timer).