Skip to content

SURVEYS

En survey er et andet ord for en målrettet undersøgelse - f.eks. i forhold til museets gæster. Museumsformidling.dk har rig erfaring med surveys i forskellige sammenhænge. I modsætning til nogle af de store aktører på markedet, kan museumsformidling.dk tilbyde surveys i mindre, prismæssigt overskuelige formater i designs, der er direkte tilpasset museets behov på basis af et indgående kendskab til museernes egen verden. Det kan f.eks. være surveys af museets rolle i lokalsamfundet, potentialer i brugerinddragelse, skolers brug af undervisningstilbud eller af en udstilling.

Museumsformidling.dk’s surveys kan betragtes som et supplement til Kulturstyrelsens Nationale Brugerundersøgelse og gå i dybden med aspekter, som den Nationale Brugerundersøgelse ikke er designet til.

Museumsformidling.dk kan tilbyde surveys fra a-z: undersøgelse af behov, udvikling af design, gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse, analyse af svar og præsentation af resultater. I en indledende samtale afdækkes, hvilke sider af museets formidling, der har behov for en nærmere undersøgelse. Herefter lægges en plan for survey’en, der opfylder behov, ressourcer, inddragelse af medarbejdere og målgruppe. 

Museumsformidling.dk har metodekendskab og har arbejdet med SurveyXact, men kender også til andre online-værktøjer. 

 

Frivillighed på tyske og danske museer

I 2019 udkom rapporten Frivillighed på tyske og danske museer baseret på en survey gennemført af Steen Chr. Steensen. 

Surveyen dækkede frivillige på alle profesionelle museer i Schleswig-Holstein og regionerne Syddanmark og Sjælland i regi af Interreg-projektet NORDMUS. 

Læs rapporten...

Eksempler på surveys:    Lille survey    Mellem survey      Stor survey 

Eller individuelle aftaler, der tilpasses insitutionens behov og ressourcer