Skip to content

EVALUERING

Museumsformidling.dk kan tilbyde et professionelt og erfarent blik på museets formidlingstiltag hvad enten det drejer sig specifikt om en ny udstilling, en omvisning, undervisning, digitale eller analoge formater etc.

Eller en vurdering af museets samlede formidlingsprofil: fra tilgængelighed, overskuelighed, atmosfære til konkrete oplevelser af museets faciliteter. 

Museumsformidling.dk kan tilbyde faglig sparring på kulturhistorie- og kunstområdet, men kan først og fremmest se på tiltagene udefra – som bruger – og give kvalificeret feedback på, hvordan de fungerer. I evalueringen ligger også bud på udviklingsmuligheder.

Evalueringerne vil have særligt fokus på brugerinddragelse og publikums medejerskab.

En evaluering kan skaleres op og ned efter behov. Museumsformidling.dk har erfaring med forskellige former for evaluering, men den enkelte evaluering vil altid blive designet i dialog med museet.